CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI
PHU THAI TRADE AND CONSTRUCTION ., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI

PHU THAI TRADE AND CONSTRUCTION ., JSC
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Hòa Mục, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : 0989 349696
Ngày cấp : 11/08/2010
Tên giám đốc : Hà Trọng Thái