CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT AC

AC TRASERPRO CO., LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : 0321 3986516
Ngày cấp : 12/08/2010
Tên giám đốc : Lê Văn Thế