NHÀ HÀNG TRÙNG KHÁNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Liêu Thượng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Tên giám đốc : Đình Ngọc Thảo